.:. Srpski .:. English .:. Slovensko .:.   .:. Sadržaj strana .:. Pomoć .:. Kontakt .:. tel+381-61-16-14-250.:.
Logo People

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Recepcija
Restoran
PDA Restoran
Administrator Restorana
PDA Sobarica
 
Početna
 
Recepcija

Galerija, Kasa

Restoran, glavni ekran

Glavni ekran restorana

Daje prikaz svih reona na kojima je trenutno prijavljeni konobar raspoređen. Na svakom reonu je ispisano koliko je ukupno zaduženje na tom reonu.

Za izabrani reon prikazuju se stolovi tog reona. Na svakom stolu je prikazano koliko ima ukupno nenaplaćenih porudžbina i ukupno zaduženje na tom stolu.

Za izabrani sto prikazane su sve porudžbine. One sadrže broj porudžbine, broj gostiju (koristi se za statistiku) kao i vreme kreiranja porudžbina. Porudžbine drugih konobara prikazane su drugačijom bojom.

Za izabranu porudžbinu prikazane su sve stavke.

Ekran je prilagođen za TouchScreen monitore, ali se može koristiti i pomoću tastature i miša.

   
Restoran, Kreiranje porudžbine

Kreiranje porudžbine

Izbor stavke vrši se ili pritiskom na brzi taster, ili kretanjem kroz kategorije usluga u donjem delu ekrana. Raspored brzih tastera je potpuno konfigurabilan i vrši se pomoću aplikacije za administraciju restorana.

Interensantna je opcija podvlačenja, tj. izdvajanje stavki po redosledu donošenja na sto. Tako je omogućeno da se za jedan obrok, unapred definiše koje piće ide kao aperitiv, koje ide uz glavno jelo, a koje uz dezert. Ovako formirana porudžbina se štampa u kuhinji i na šanku, tako da se zna redosled pripreme hrane i pića.

Nakon kreiranja porudžbine štampa se nefiskalni isečak u dve kopije tako da jedan primerak ostaje u restoranu dok se drugi daje gostu kao specifikacije.

   
Restoran, Izdavanje računa

Izdavanje računa

U levom delu ekrana se prikazuje spisak stavki izabrane porudžbine ili spisak stavki izabranog stola. Na desnoj strani se nalazi spisak stavki odabranih za naplatu. Može se odabrati cela stavka ili jedan njen deo.

Na taj način je omogućeno da se izdeli porudžbina tako da recimo, svaki gost plati svoj deo. Čak je dozvoljeno i deljenje stavke na ne cele delove.

Mogući su svi načini plaćanja.

   
Restoran, prenos računa na sobu

Prenos računa na sobu

Ukoliko je restoran u okviru hotela koji koristi modul Recepcija, tada je moguće račun prebaciti na sobni.

U slučaju da se koristi sistem kartica, čitanjem kartice vrši se automatski odabir sobe na koju se prenos vrši.

U svakom slučaju se štampa potvrda u dva primerka koji gost potpisuje.

Prilikom izdavanja računa gostu na recepciji, gostu se može odštampati specifikacija prenosa iz restorana, tj. sve stavka porudžbine koju je preneo na sobu.

Specifikacije se mogu štampati i naknadno.

   
Restoran, virmansko plaćenje

Virmansko plaćanje

Virmansko plaćanje se vrši izborom partnera. Ukoliko partner ima odobren neki popust, on će automatski biti primenjen na sve stavke računa. Ukoliko neke stavke pojedinačno imaju popust, uračunaće se oba popusta.

Ukoliko se koristi sistem kartica, partneru se može izdati kartica koju on koristi za autentifikaciju. Korišćenjem na ekranu za virmanksu naplatu, automatski se pronalazi partner čija je kartica.

   
Restoran, Rezervacija stolova

Rezervacija stolova

Evidentiranje i upravljanje rezervacijama stolova je jednostavna korišćenjem ekrana za rezervacije.

 

Kalkulator cena HotelSoft informacioni sistem Kalkulator cena

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vidikovački Venac 51, Beograd, Srbija Tel: +381 61 16 14 250