.:. Srpski .:. English .:. Slovensko .:.   .:. Sadržaj strana .:. Pomoć .:. Kontakt .:. tel+381 61 16 14 250.:.
Logo People

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

HotelSoft
Recepcija
Restoran
PDA Restoran
Administrator restorana
PDA sobarica
Interaktivna televizija
Sistem kartica
Sistem pametnih soba
Telefonska centrala
Brošure
Back Office
 
Početna
 
Recepcija

HotelSoft, Administrator restorana, Slike ekrana

Administrator restorana, Glavni ekran

Glavni ekran

Administrator restorana pruža mnoštvo informacija na svom glavnom ekranu.

 • Pansion
  • Sumarni pregled svih obroka za današnji dan,
  • Sumarni pregled za poslednji obrok,
 • Švedski sto - sumarne informacije za poslednji obrok,
 • A la Carte
  • Sumaran pregled porudžbina,
  • Sumaran pregled prometa od hrane i od pića,
  • Sumaran pregled plaćanja po načinima plaćanja,
  • Sumaran pregled po reonima prikazan tabelarno i grafički,
  • Pregled poslednje kreirane porudžbine,
  • Pregled poslednjeg evidentiranog računa.
   
Administrator restorana, Administracija korisnika

Administracija korisnika

Korisnici se dodaju u Pantheon-u kao zaposleni. Tamo se već unose osnovnu podaci o korisniku. Dodatno je potrebno definisati lozinku za korišćenje HotelSofta, lozinku za korišćenje PDA uređaja ili kod za kartice za autentifikaciju korisnika. Ukoliko se koristi sistem sa karticama, korisnik se može prijaviti na aplikaciju provlačenjem kartice kroz čitač, umesto unosom lozinke.

Dodatno, za svakog korisnika se definišu prava. Ovde su izlistana neka:

 • Pravo povraćaja u magacin,
 • Pravo prenosa u škart,
 • Pravo davanja popusta,
 • Pravo storniranja računa,
 • itd.
   
Administrator restorana, upravljanje reonima

Upravljanje reonima

Za svaki reon se definiše:

 • Šifra,
 • Naziv,
 • Magacin (prethodno definisan u Pantheon-u),
 • Dokumenti POS, Prenos, Virman, Virman za strance, Škart, Sopstvene potrebe, Promena cena; prethodno definisanih u Pantheon-u,
 • Dokumenti za prenos na recepciju,
 • Izbor nefiskalnih štampača za porudžbine, pića, hranu, poslastice.

Pomenti dokumenti se moraju najpre definisati u Pantheon-u, a predstavljaju poslovne događaje prema poslovnim principima.

Može postojati više dokumenata prenosa na recepciju, za svaku vrstu kapaciteta posebno.

Nefiskalni štampači se, takođe, moraju najpre definisati.

Počevši od ovog prozora, može se ići na raspoređivanje stolova po reonima odnosno, raspoređivanje korisnika po reonima.

   
Administrator restorana, podešavanje kase

Podešavanje kase

Postoje grupe artikala, zatim kategorije unutar grupe i artikli unutar kategorije. Na prozoru sa slike se vrši podešavanje kategorija.

Svakoj kategoriji se dodeljuje šifra i naziv kao i boja pozadine kako će se to pojaviti na aplikaciji Restoran.

 

 

   
Administrator restorana, Meni A la Carte

Meni A la carte

Za svaki reon se aktuelni a la carte meni definiše dodavanjem artikala koji su radi lakšeg pronalaženja grupisani u grupe i kategorije.

Prilikom izbora artikala, uz svaki artikal je prikazano:

 • Nabavna cena,
 • Prodajna cena,
 • Marža,
 • Količina na zalihama (u magacinu reona),
 • Količina na zalihama (u ostalim magacinima),
 • Moguće proizvesti (količina koju je moguće proizvesti koristeći sirovine iz magacina reona),
 • Moguće proizvesti u ostalim magacinima (količina koju je moguće proizvesti koristeći sirovine iz ostalih magacina).

Svi ovi podaci su od velike važnosti prilikom planiranja A la carte menija.

 

   
Administrator restorana, pansionski meni

Pansionski meni

Za odabrani obrok formira se jelovnik na sličan način kao za meni A la Carte.

Može biti definisano više menija, ali samo jedan može biti aktivan.

Samo aktivni meniji će se pojaviti u aplikaciji Restoran.

 

 

   
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vidikovački Venac 51, Beograd, Srbija Tel: +381 61 16 14 250